Marketing- en contentplan

Bouw een vertrouwensrelatie op met je prospects: zorg dat ze weten wie je bent, wat je kunt en met welk probleem jij ze kunt helpen.

Offerte aanvragenContact

Vertel jouw verhaal

Om jouw product/dienst te kunnen verkopen, zullen prospects moeten weten wie je bent en wat je voor hen kunt betekenen. Hoe je dit doet, leg je vast in een marketing- en contentplan. Hiermee benader jij de markt op een structurele en doordachte manier en laat jij weten dat jouw product/dienst dé oplossing is voor jouw prospect.

Door samen een goed marketing- en contentplan op te stellen én uit te voeren, draagt dit bij aan de conversie van ons belteam. Hoe meer prospects al van je weten, hoe makkelijker het zal worden een afspraak in te plannen voor jouw salesteam. Aan de hand van de volgende stappen komen wij tot jouw marketing- en contentplan.

Stap 1: De basis

Jouw strategisch meerjarenplan voor je bedrijf is de basis van alles. De doelstellingen die bepaald worden, moeten concreet en meetbaar zijn. Ook doen we een nulmeting, zodat we na verloop van tijd de effecten van het marketing- en contentplan gerapporteerd kan worden.

Stap 2: Marketingplan

De doelstellingen worden vertaald naar de basis van je marketing: welk product voor welke prijs op welke plaats. Dit wordt aangevuld met praktische gegevens zoals inzet personeel, welke partners zijn nodig, welke processen spelen een rol of zijn nodig om de doelstellingen te behalen. 

Stap 3: Content jaarplan

Het marketingplan wordt vertaald in een (content-)jaarplan. Per maand of op weekniveau wordt uitgeschreven wanneer wat gecommuniceerd wordt via welk kanaal, rekening houdend met seizoensmatige aspecten, geplande acties etc. De budgetten, zowel voor de uitvoer als geplande advertenties, worden opgenomen in de jaarbegroting.

Stap 4: Uitvoer en meten

Een plan heeft pas echt waarde als het vervolgens daadwerkelijk uitgevoerd en gedragen wordt. Door het plan te volgen en regelmatig de effecten te meten, kan tussentijds bijgestuurd worden. Wij begeleiden het hele traject en voeren – indien gewenst – het plan voor jou uit.

 

De voordelen van een marketing- en contentplan

Waarom zou je een marketing- en contentplan moeten hebben?

 

  • Het zorgt voor een continue, consistente stroom van berichten naar buiten toe. Prospecten komen jouw naam elke keer weer tegen, zodat je meer ’top of mind’ komt en blijft. De kracht van herhalen is hierbij essentieel.
  • Het bespaart tijd. Het opstellen van het plan vergt in eerste instantie een inspanning, op jaarbasis ben je minder tijd kwijt aan het op ad hoc basis verzinnen van campagnes op het moment dat de sales iets terug lopen.
  • Door vooraf te weten wanneer welke campagne gaat lopen, is er tijd voor betrokken personen om alles voor te bereiden en zorgen dat inhoudelijk alles perfect in orde is. De tijdsdruk wordt minder en leidt tot minder fouten.
  • Per campagne is vooraf duidelijk via welk kanaal (online of offline) gecommuniceerd gaat worden en welke kosten ermee gemoeid zijn.
  • Het geeft je een structuur, een houvast waar je altijd op terug kunt vallen.

Het is van belang dat de juiste mensen uit jouw bedrijf betrokken worden bij het hele traject van het marketing- en contentplan. Dit zorgt voor draagvlak binnen de organisatie en zal leiden tot eigen initiatieven, bijvoorbeeld aandragen van interessante blogberichten, actief zijn op social media e.d. 

 

Vraag nu jouw offerte aan

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.