Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Naar aanleiding van een voorstel van Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken gaat het kabinet de regels voor telemarketing aanscherpen. Op dit moment geldt voor telemarketing nog het Opt-out regime. Dat houdt in dat iedereen ongevraagd commercieel gebeld mag worden, tenzij persoonlijk is aangegeven dat dit niet gewenst is. Wij hebben even uitgezocht hoe dit precies zit, wat het betekent voor onze branche en of er gevolgen zijn voor jouw bedrijf.

Update blog juli 2021
Op 1 juli 2021 is de aangepaste Telemarketingwet in werking getreden. Lees er alles over in ons nieuwsbericht.

OPT-IN REGIME
Binnenkort gaat naar alle waarschijnlijkheid dus een Opt-in regime in. Volgens dit regime mogen bedrijven personen niet ongevraagd bellen voor commerciële doeleinden. Keijzer wil hiermee irritatie onder consumenten voorkomen. In Duitsland werd de Opt-in voor telemarketing al eerder ingevoerd. Wanneer de wijzigingen in zullen gaan is nog niet bekend. Wel zijn in mei 2019 Europese verkiezingen. Hier zullen de vakministers van de lidstaten het eens zullen moeten worden over deze kwestie.

B2B MARKT
Maar wat betekent dit voor de Business-to-business markt? Onder de huidige wetgeving gaat het om natuurlijke personen en niet om rechtspersonen. Dat wil zeggen dat de regel niet alleen voor consumenten geldt, maar ook voor ZZP’ers, eenmanszaken, VOF’s, Maatschappen en Commanditaire Vennootschappen. Deze maatregel heeft dus nadelige gevolgen voor onze business, of toch niet?

 

 

UITZONDERINGEN
Wel gelden een aantal uitzonderingen op de nieuwe maatregel. Zo mogen klanten of donateurs gewoon gebeld worden. Ook eenmalig bellen op verzoek is toegestaan (gevraagde communicatie). Een aantal rechtspersonen zullen daarnaast niet door de wijziging worden beschermd. Dit zijn: Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap, Stichtingen en Verenigingen en overheden.

GEVOLGEN?
Zoals eerder genoemd werd het regime in Duitsland al eerder ingevoerd. Dit was echter geen groot succes. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal klachten daar na de maatregel juist toenam. Dit komt onder andere doordat bedrijven zich bewust gingen richten op het werven van Opt-ins. We houden de wet- en regelgeving nauwkeurig in de gaten, en zullen jullie uiteraard op de hoogte stellen zodra hier meer over bekend is. Gelukkig hebben wij met onze huidige klanten alleen maar te maken met de uitzonderingen, waardoor wij geen hinder zullen ondervinden van een eventuele wetswijziging.